Snižování hluku

Protihluková stěna u dálnice D1 Brno-Starý Lískovec Protihluková stěna u dálnice D1 v Troubsku Měření hluku na pracovišti ÚKZÚZ Brno

Snižování hluku z dopravy

  • Provádíme návrh protihlukových opatření jako ochranu proti hluku z dopravy (protihlukové stěny, výměna oken, změna povrchu vozovky).

Snižování hluku v obytných místnostech

  • Navrhujeme snižování hluku v bytových a polyfunkčních domech (návrh zvukové izolace stěn a stropů, akustické podhledy).

Snižování hluku ve výrobních a komerčních prostorech

  • Navrhujeme snižování hluku ve výrobních a komerčních prostorech (návrh zvukové izolace stěn a stropů, návrh odhlučnění strojoven vzduchotechniky, výtahů, zvýšení zvukové pohltivosti v místnostech apod.)

Snižování hluku z provozoven

  • Navrhujeme snižování hluku z provozoven v chráněném venkovním prostoru okolních staveb (návrh zvukové izolace obvodových plášťů provozoven, návrh odhlučnění vzduchotechnického a klimatizačního zařízení apod.)

Kontakt

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00 Brno

Tel:   549 246 701
Mobil:   603 721 251

E-mail:

Informace o zpracování osobních údajů