Úvod   ›   Autorizace

Autorizace

Autorizovaná laboratoř pro měření hluku

 
Autorizovaná laboratoř pro měření hluku Autorizovaná laboratoř pro měření hluku Firma je autorizovanou laboratoří pro měření hluku v pracovním a životním prostředí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

 
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Ing. Jiří Kostečka je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT č. 1000087). Specializuje se na stavební fyziku, a to hlavně na akustiku, denní osvětlení a proslunění.  

Soudní znalec v oboru akustika, denní osvětlení

 
Soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavební různá se specializací akustika, denní osvětlení. Ing. Jiří Kostečka je znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně v oboru stavebnictví, stavební odvětví různá se specializací akustika, denní osvětlení.  

Kontakt

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00 Brno

Tel:   549 246 701
Mobil:   603 721 251

E-mail:

Informace o zpracování osobních údajů