Měření hluku

Protihluková stěna u dálnice D1 v Brně-Starém Lískovci Měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru bytového domu v Brně Měření hluku na pracovištích  stolařské dílny MZLU Brno Měření hluku z provozu na železnici v chráněném venkovním prostoru rodinného domu v Tišnově po realizaci protihlukové stěny

Měření hluku slouží např. pro kolaudaci, pro řešení stížností, pro zařazení prací do kategorií, jako podklad pro projektování. Součástí protokolu z autorizovaného měření je vyhodnocení výsledků měření - porovnání s hygienickými limity hluku.

Měření hluku z dopravy a dalších zdrojů

  • Měříme hluk z dopravy, z provozoven a dalších zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru bytů, učeben, zdravotnických zařízení apod.

Měření hluku v průmyslu

  • Měříme hluk v pracovním prostředí provozoven (např. pro kategorizaci prací).

Měření hluku z technického zařízení budov

  • Měříme hluk z technického zařízení budov, např. ze vzduchotechniky, klimatizace, kotelen apod. v chráněném vnitřním prostoru staveb a také v chráněném venkovním prostoru staveb.

Naše vybavení pro měření hluku

  • Měření hluku provádíme kvalitními měřícími přístroji od firmy Brüel & Kjær. Pro zpracování výsledků měření používáme software od firmy Brüel & Kjær.

Kontakt

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00 Brno

Tel:   549 246 701
Mobil:   603 721 251

E-mail:

Informace o zpracování osobních údajů