Hlukové studie

Protihluková stěna  u dálnice D1 Velké Meziříčí-západ Starovičky dálnice D2, hluková mapa - noční doba, rok 2020 s protihlukovou stěnou

Hlukové studie a návrh protihlukových opatření

  • Hlukové studie slouží ke zjištění hlukové situace od navrhovaných nebo stávajících zdrojů hluku (provozovny, doprava, technické zařízení budov aj.). V případě překračování hygienických limitů hluku je součástí studie návrh protihlukových opatření. Při řešení odstraňování staré hlukové zátěže bývá součástí studie vyhodnocení ekonomické efektivnosti nákladů na protihluková opatření.

Používaný software

  • Ve studiích používáme na modelování hlukové situace software HLUK+ a LimA.

Kontakt

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00 Brno

Tel:   549 246 701
Mobil:   603 721 251

E-mail:

Informace o zpracování osobních údajů