Úvod   ›   Reference

Reference

Měření hluku

  • UNISTAV a.s.
   Měření hluku z provozu technických zařízení pro kolaudaci objektu TESCO, Prostějov.
  • ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
   Betonárna Elba v areálu ŽPSV, měření hluku u nejbližší obytné zástavby.
  • ŘSD ČR Praha
   Aktualizace měření hluku z provozu na dálnici D1 a D2 ve vybraných lokalitách poblíž dálnice na Moravě.
  • ADIAS s.r.o.
   Měření hluku z dopravy ve vybraných lokalitách v Brně.
  • ONDEO DEGRÉMONT – organizační složka Brno
   ČOV Brno-Modřice, rekonstrukce a rozšíření ČOV, měření hluku na pracovištích v objektech ČOV a měření hluku z provozu technologie ve venkovním prostoru na hranici areálu ČOV.
  • ČECHOPLAST spol. s r.o. Hodějovice
   Měření hluku na pracovištích firmy ČECHOPLAST spol. s r.o., podklad pro zařazení prací do kategorií.
  • SKANSKA DS a.s. Brno
   Měření hluku z dopravy na dálnici D1 po realizaci protihlukové stěny ve Věžnici. Měření sloužilo pro kolaudaci protihlukové stěny.
  • ABD Group a.s.
   Měření hluku z provozu technických zařízení v bytových domech na ulici Vodní v Brně. Měření sloužilo pro kolaudaci bytových domů.
  • GRADE spol. s r.o.
   Měření hluku z dopravy na dálnici D1 po výměně oken v rodinném domě, Lhotka situovaném poblíž dálnice D1.
  • TOMI-REMONT a.s.
   Měření hluku z provozu na železnici u rodinných domů, Karasova ulice, Tišnov po realizaci protihlukové stěny.
  • BACHL spol. s r.o. Modřice
   Měření hluku na vybraných pracovištích ve výrobních halách.
 

Studie a posudky

 • ŘSD ČR Praha
  Hlukové studie na protihlukové stěny u dálnice D1 v lokalitách Měřín, Říčany-Ostrovačice, Brno-Starý Lískovec.
 • ŘSD ČR Praha
  Hlukové studie pro silnice I. tříd v JmK včetně návrhu protihlukových opatření. Jedná se např. o silnice I/23 v Rosicích, I/50 v Bučovicích a ve Slavkově u Brna aj.
 • IMAG ARCHITEKT s.r.o.
  Hotel Dvořák, Karlovy Vary, posouzení zvukové izolace stavebních konstrukcí hotelu. Posouzení bylo součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.
 • OBEC POPŮVKY
  Návrh neprůzvučnosti oken v objektu ZŠ, ulice Školní, Popůvky s ohledem na hluk ze silniční dopravy.
 • BöTTCHER ČR a.s. Vyškov
  Návrh protihlukových opatření u strojů Fröh Cut.
 • CONEO s.r.o. Brno
  Školící středisko, Černopolní, Brno, hluková studie (vyhodnocení vlivu stavby na okolní obytnou zástavbu z hlediska hluku).
 • MĚSTSKÁ ČÁST Praha-Libuš
  Znalecký posudek denního osvětlení stávajících bytových a rodinných domů sousedících s navrhovaným bytovým domem Novodvorská, Praha 4 pro stávající a navrhovaný stav.

Kontakt

Ing. Jiří Kostečka
Šumavská 32
602 00 Brno

Tel:   549 246 701
Mobil:   603 721 251

E-mail:

Informace o zpracování osobních údajů